Strategia i nasze metody działania

MISJA i STRATEGIA

Naszą misją jest promocja wiedzy w obszarze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania majątkiem (wealth management). Obalamy mity związane z inwestowaniem, przywracamy racjonalność, promujemy najlepsze, sprawdzone na świecie praktyki. Nasz przekaz kierowany jest zarówno do profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem majątkiem klientów (doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni), jak i wszelkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Znajdziesz tutaj, drogi czytelniku, analizy, teksty, źródła, które mogą być wykorzystane podczas budowy lub modyfikacji instytucjonalnego doradztwa inwestycyjnego. Materiały mogą też służyć osobom indywidualnym, pomagając budować rozsądne strategie inwestycyjne, które mają realne szanse pomóc osiągnąć wyznaczone cele (np. zabezpieczenie emerytalne). Łączymy najlepsze światowe standardy w obszarze inwestycji z praktyką. Nasze podejście bazuje na dwóch filarach: etyki rozumianej jako działanie w najlepiej pojętym interesie klienta oraz wiedzy. Sama wiedza bez etyki jest niebezpieczna. Sama etyka bez wiedzy jest warunkiem niewystarczającym i może okazać się równie szkodliwa.

Naszą pracę dedykujemy:

DLA KOGO?

Doradcom klienta, osobom zainteresowanym inwestowaniem

Menedżerom inwestycyjnym i innym osobom zajmujących się szeroko pojętym doradztwem inwestycyjnym

Studentom oraz innym osobom związanym naukowo z inwestycjami

Innym organizacjom pozarządowym zajmującym się etyką i ochroną inwestorów indywidalnych

Blog

Aktualności

Dekady realnych strat na obligacjach przed nami?

Według analizy Hirschmann Capital w okresie od początku XIX w., z 52 krajów, których zadłużenie osiągnęło 130% PKB zaledwie jeden nie zbankrutował (naturalnie jest to Japonia). Tam, gdzie kraje nie były zadłużone w obcej walucie bankructwo najczęściej przejawiało się podwyższoną inflacją, dewaluacją waluty, często w połączeniu z represją finansową.

Czytaj więcej »