Strategia i nasze metody działania

MISJA i STRATEGIA

Naszą misją jest promocja wiedzy w obszarze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania majątkiem (wealth management). Obalamy mity związane z inwestowaniem, przywracamy racjonalność, promujemy najlepsze, sprawdzone na świecie praktyki. Nasz przekaz kierowany jest zarówno do profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem majątkiem klientów (doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni), jak i wszelkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Znajdziesz tutaj, drogi czytelniku, analizy, teksty, źródła, które mogą być wykorzystane podczas budowy lub modyfikacji instytucjonalnego doradztwa inwestycyjnego. Materiały mogą też służyć osobom indywidualnym, pomagając budować rozsądne strategie inwestycyjne, które mają realne szanse pomóc osiągnąć wyznaczone cele (np. zabezpieczenie emerytalne). Łączymy najlepsze światowe standardy w obszarze inwestycji z praktyką. Nasze podejście bazuje na dwóch filarach: etyki rozumianej jako działanie w najlepiej pojętym interesie klienta oraz wiedzy. Sama wiedza bez etyki jest niebezpieczna. Sama etyka bez wiedzy jest warunkiem niewystarczającym i może okazać się równie szkodliwa.

Naszą pracę dedykujemy:

DLA KOGO?

Doradcom klienta, osobom zainteresowanym inwestowaniem

Menedżerom inwestycyjnym i innym osobom zajmujących się szeroko pojętym doradztwem inwestycyjnym

Studentom oraz innym osobom związanym naukowo z inwestycjami

Innym organizacjom pozarządowym zajmującym się etyką i ochroną inwestorów indywidalnych

Blog

Aktualności

Ryzyko sekwencji

Udział w konferencji na temat IKE/IKZE natchnął nas do napisania kilku słów na temat ryzyka, o którym rzadko się słyszy. Dotyczy ono wyłącznie inwestycji rozkładanych w czasie – jak właśnie np. IKE czy IKZE.

Czytaj więcej »
Aktualności

Stopy zwrotu na rynkach akcji a wskaźniki PMI

Kilka razy słyszeliśmy ostatnio, że wskaźniki PMI spadają (chociaż w USA i Strefie Euro są ciągle powyżej 50 – punkt graniczny oddzielający wzrost od regresu), idzie recesja. Inwestycje w akcje nie mają sensu. Pisaliśmy już kiedyś, że rynek akcji a dane makro to dwa różne światy: rynek akcji wyprzedza gospodarkę, no i w sumie korelacja z danymi makro jest dość słaba.

Czytaj więcej »
Materiały

5x market timing

Czyli dlaczego opłaca się być pasywnym inwestorem? Market timing to w uproszczeniu strategia inwestowania polegająca na ciągłym kupowaniu

Czytaj więcej »